MVC Horní Suchá

16.09.2014 07:44

 

Mezinárodní velká cena Horní Suché

a 3. kolo ligy žáků

 

1. Pořadatel:              VŠOZ Horní Suchá, oddíl vzpírání

 

2. Datum konání:      26. -27. 9. 2014

 

3. Místo konání:        Horní Suchá, obecní sportovní hala

 

4. Ředitel soutěže:      Emil Brzoska, Hraniční 7/887, Havířov – Bludovice 736 01, brzoska.emil@seznam.cz

 

5. Zástupce SK          Daniel Kolář

a vrchní rozhodčí:    

 

6. Rozhodčí:              deleguje ČSV

           

 

7. Časový pořad:      Pátek 26. 9.    Technická porada                               14.00

Vážení                                              14.30 – 15.30

Nástup ml. žáků – skoky a hody      16.00

Vzpírání ml. žáků                             15 min. po atletice

 

Sobota 27. 9. Technická porada                               8.00

Vážení                                                          8.30 - 9.30

Slavnostní zahájení                           10.00

Zahájení soutěže 2. dne                    10.15

 

 

8. Úhrada:                  Přihlášeným závodníkům a jejich trenérovi bude hrazeno jízdné vlakem

                                    2. třídy, závodníkům a trenérům ze vzdálenosti nad 100 km bude hrazeno i ubytování. Delegovaným rozhodčím zpáteční jízdenka vlakem 2. třídy nebo autobus, stravné a ošatné.

 

9. Ubytování:             Žádosti o ubytování zašlete na adresu ředitele soutěže do 8. 9. 2014. Pořadatel oznámí do 12. 9. 2014, kde jsou noclehy zajištěny.

 

10. Různé:                 Na vlastní náklady mohou startovat závodníci přihlášení na technické                                          poradě po dohodě s pořadatelem.

 

11. Poznámka:           Všichni závodníci musí mít platnou lékařskou prohlídku.

                       

                                                                                                         

 

 

           

 V Horní Suché 20. 8. 2014                                                              Daniel Kolář

 Emil Brzoska                                                                                   SK ČSV